Hoe werkt het?

 • U heeft een conflict en wilt dit via professionele bemiddeling oplossen.
 • U meldt zich aan door uw gegevens en een korte schets van de situatie bij voorkeur te mailen naar info@bemiddelingmediation.nl of door te bellen naar 088-964 8912
 • Medewerkers van Bureau Bemiddeling Mediation nemen conctact met u op.
 • Zij maken met u een afspraak voor het eerste gesprek.
 • Afhankelijk van de situatie:
  1. Is het eerste gesprek met u alleen, daarna met de andere partij(en) en daarna met alle partijen samen.
  2. Echter soms is het beter dat alle partijen direct bij het eerste gesprek aanwezig zijn (dit gebeurt alleeen als alle partijen hiermee instemmen).
 • Het gesprek kan op een neutrale locatie plaatsvinden.
 • Alle partijen krijgen de gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen.
 • Met behulp van bemiddelaars zoeken de partijen zelf naar oplossingen die voor alle partijen bevredigend zijn.
 • De bemiddelaars zijn neutraal en dragen geen oplossingen aan.
 • De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst.
 • Alle partijen ontvangen de schriftelijke overeenkomst.
 • Alle partijen houden zich aan de gemaakte afspraken in die overeenkomst.
 • Een aantal weken na afloop nemen de bemiddelaars contact met u op om te vragen of alles nog steeds goed gaat.

 

Bemiddeling & Mediation

Coördinator:
Gerda Nieuwenhuis