Ruzie...? Conflict...? Probleem...?

Heeft u een conflict met iemand in uw omgeving? Heeft u last van uw buren? Het kan iedereen overkomen. Meestal gaan mensen prettig met elkaar om en wonen, leven of werken zij in goede harmonie met elkaar. Maar soms gaat er iets mis en dan ontstaat er een conflict.


Los het samen op!

Een conflict kan zijn: een ruzie met uw buren, uw werkgever, uw partner of iemand in uw familie. Vaak lossen deze conflicten op zonder tussenkomst van derden. Maar soms loopt de ruzie te hoog op. Dan komt men er samen niet meer uit.


Bemiddeling of mediation kan helpen!

Bureau Bemiddeling & Mediation Den Haag biedt u de mogelijkheid om – met de hulp van neutrale conflictbemiddelaars - het conflict zelf op te lossen. Deze conflictbemiddelaars zijn daar speciaal voor opgeleid en helpen mensen vrijwillig om zelf een goede oplossing voor het probleem te vinden.


Waarom bemiddeling of mediation

De kracht van bemiddeling en mediation is dat in een open en vertrouwelijk gesprek de belangen, zorgen en wensen van alle partijen op tafel komen. De bemiddelaars en mediators zijn neutraal. Zij kiezen geen partij en vellen geen oordeel. Wel zorgen zij ervoor dat alle partijen weer samen in gesprek komen. Dat men weer naar elkaar kan luisteren en elkaar respecteert. De partijen werken samen naar een oplossing toe die voor alle partijen acceptabel en haalbaar is.